PABATID!

Para sa mga A1 – WORKERS IN FRONTLINE HEALTH SERVICES, A2 – SENIOR CITIZENS at A3 – PERSONS WITH COMORBIDITIES, na nabakunahan na ng 1ST DOSE ito po ang schedule ng pagbabakuna para sa inyong 2ND DOSE:

FIRST DOSE:
DATE: 05/20/2021 VACCINATION SITE: PETER PAUL HOSPITAL
DATE: 05/20/2021 VACCINATION SITE: UCDH
SECOND DOSE
DATE: 06/17/2021 VACCINATION SITE: PETER PAUL HOSPITAL
DATE: 06/17/2021 VACCINATION SITE: UCDH

FIRST DOSE:
DATE: 05/21/2021 VACCINATION SITE: CMH
SECOND DOSE
DATE: 06/18/2021 VACCINATION SITE: CMH

FIRST DOSE:
DATE: 04/08/2021 VACCINATION SITE: ISOLATION FACILITY
SECOND DOSE
DATE: 06/21/2021 VACCINATION SITE: RHU-WALTERMART

Sa lahat ng mga babakunahan KAILANGANG DALHIN ANG INYONG VACCINATION CARD AT IDENTIFICATION CARD sa vaccination site.

Kung mayroon pong mga katanungan maari pong tumawag sa RHU sa telephone number 585-4205.