Kasaysayan ng Candle Festival

Ang Pista ng mga Kandila (Candle Festival) ay nakaugat sa pagdiriwang ng Candle mass tuwing ika-2 ng Pebrero, apatnapung araw makaraan ang Pasko. Ito ay gumugunita sa ritwal ng Paglilinis kay Maia at sa Paghahain kay Hesus sa Templo. Ang pangyayaring ito ay isinalarawan sa ebanghelyo ni San Lukas, Kabanata II, talata 22 hanggang 40. Nang lumaon, ang tradisyon ay lumaganap sa buong sangkakristyanuhan. Ang paggamit ng mga kandila ay ipinaliwanag ni Papa Inosente Ika-labindalawa sa kanyang sermon bilang pagparangal sa Mahal na Birhen bilang tagapagdala ng liwanag.

Read more...

Ang tradisyon ng pagsisindi ng kandila sa mga bintana o silid ng mga Kristyano at pagano ay hindi na maituturing na siyang pinagmulan ng pangalang “Candlemas” sapagkat ito ay tumutukoy sa pagbabasbas ng mga kandila, dahilan upang ito ay maging sentro o buod ng pagdiriwang ng kapistahan. Ang Candlemas na napagkasunduang tukuyin bilang Candle Festival sa Candelaria, Quezon ay binigyan ng higit pang malawak na pagdiriwang sa pangungunang dating lingkod-pari, Reb. Mons. Carlos Pedro A. Herrera, PC, noong 2004, sa okasyon ng sentenyal ng pagtatalaga sa Mahal na Birhen ng Candelaria bilang patrona ng bayan. Tampok sa Candle Festival ang pagbabahay-bahay ng mga katekista upang ipaliwanag ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Candelaria. Sabisperas, (Pebrero 1) ng kapistahan isinasagawa ang pagbabasbas ng mga kandilang nakapalamuti sa mga tahanan sa daraanan ng prusisyon (house decoration). Sa madaling araw ng kapistahan (Pebrero 2) binabasbasan ang mga kandila sa simbahan at sa hapon ng kapistahan ginaganap ang street dancing o turumba sa karangalan ng Mahal na Birhen, sa saliw ng Tutos Tuos Maria. Ginaganap din ang “Glow Awards” at “Candle Float Parade”. Ang una ay ang pagbibigay parangal sa mga natatanging Candelariahin na nagbibigay ng liwanag sa bayan ng Candelaria sa pamamagitan ng kanilang mga pinagtagumpayan sa kani-kanilang larangan; ang pangalawa ay ang parade ng mga naglalakihang kandilang ginawa ng mga mamamayan sa iba’t ibang barangay. Masasaksihan rin ang paglilipat o pagdalaw ng orihinal na imahen ng Birhen ng Candelaria sa Bahay Pamahalaan kung saan isinasagawa ang bihilya. Ang “Gabi ng mga Balikbayan” ay kasama rin sa programa bilang angkop na pagkilala. Ang makasaysayang pagbebendisyon at dedikasyon ng pinagandang simbahan ng Parokya ni San Pedro Bautista noong Enero 31, 2009, ang pangunahing kaganapan sa pagdiriwang ng Candle Festival noong taong iyon.

Ang mga kulay ng kandilang ginagamit sa pagdedebosyon ay luntian (sumasagisag sa tanging kahilingan ng deboto sa Mahal na Birhen), rosas (nababanaag na katuparan ng kahilingan), pula (mga kahilingang natupad na), lila (pakikipagkasundo at pagbabalikloob), at puti (mga kahilingang itinataas sa Diyos matapos ang Nobena o matagalang panalangin)

Ang mga nagging taga pamuno ng pangkalahatan ng Candle Festival ay sina: Reb. Mons. Carlos Pedro A. Herrera (2005), dating Punong Bayan David V. Emralino (2006); Punong Barangay Marinelo F. Emralino (2007); Punong Bayan Ferdinand R. Maliwanag (2008); Kalihim Proceso J. Alcala (2009); Pangalawang Punong Bayan Anatalia R. Atienza (2010); Reb. Mons. Dennis M. Imperial, P.C., E.V., Lingkod Pari (2011); Gng. Josefina L. Cantos, Pangalawang Pangulong PCEA (2012); G. Apolonio M. Sugay, Chairperson of Worship Committee ng Parish Pastoral Council (2013); G. Prudencio Dennis S. Ebora, Vice-Chairperson, PPC (2014); G. Antonio V. De Luna, Chairperson, FLM (2015); Gng. Benilda R. De Guia, Pambayang Tagatuos (2016); Rdo. Mons. Melecio V. Verastigue, P.C., E.V., Lingkod Pari (2017); Punong Bayan Kgg. Macario D. Boongaling (2018). Sa taong kasalukuyan, ang pamumuno ay nakataang sa balikat ni G. Ferdinand O. De Gala at Gng. Gigi S. De Gala sa patnubay ng ating butihing Lingkod Pari Rdo. Mons. Melecio V. Verastigue, P.C., E.V.

Read less...


Kasaysayan ng Indak Pugay

Si San Pedro Bautista Blasquez ay isang Kastilang Pransiskanong misyonera na nanirahan sa Pilipinas. Isang taong marubdob na nagpagal upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos.

Si San Pedro ay mahiligay mahilig maglaro noong siya ay bata pa. Ang paborito niyang laro ay ang paggawa ng kahoy na krus at pagpuprusisyon hanggang sa pintuan ng simbahan, kung saan siya ay luluhod at magdadasal kunwari-warian ngunit ito pala ay pasilip na ng kung ano ang tatahakin niya pagdating ng panahon. Isa ito sa mga naging dahilan upang siya ay maging isang katangi-tanging alagad ng Diyos. Naging marubdob kanyang b uhay panalangin at sa kabila ng kanyang kaabalahan, lagi siyang naglalaan ng oras para magdasal at magnilay. Humahanap siya ng lugar upang makaniig ang Diyos.

Read more...

Dayuhan man si San Pedro, siya ay may malaking puso para sa mga katutubo. Tagapagtanggol siya ng mga ito. Matapang niyang ipinahayag ang kanyang di pagsangayon sa mga ginawang pakikipagdigma lalo na laban sa mga katutubong Zambales noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Nagpatao rin siya ng mga simbahan ospital at paaralan sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ginampanan niya ang kanyang mga gawain ng may kaakibat na responsibilidad bilang isang mabuting mamamayan at Kristiyano. Kaalinsabay ng mga gawaing ito, hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na isabuhay ang kanilang pananampalataya at gayundin ang pagpapahalaga sa pagbabalik-loob. Marami siyang dinaanang paghihirap bilang isang misyonero noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Gayunpaman, hindi siya natinag. Mahinahon siyang nanindigan na tanging sa Diyos lamang dapat pasakop ang bawat isa at pakikipagkaibigan ang maging dapat na basehan ng ugnayan ng mga bansa. Naging daan ito upang maging mabunga ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga Hapones at higit sa lahat maraming Hapones ang naging Kristiyano.

Nagtagumpay si San Pedro sa pagpapalaganap ng pananampalataya kay Kristo na ikinainggit naman ng mga Bonzos o mga Mongheng Buddhist sapagkat nawalan na sila ng mananampalataya at pinansyal na suporta galing sa mga ito. Dahil sa inggit na ito, gumawa ng paraan ang mga Bonzos upang malason ang isipan ng mga opisyales ng pamahalaan tungkol sa mga Kristiyano. Dito nagsimula na ang kalbaryo sa buhay nila. Sila ay ikinulong, pinahirapan, pinutulan ng tainga. Sa pangunguna ni San Pedro, sila ay ipinarada sa daan ng kahihiyan na kung saan isinagawa ito upang silay gawing sentro ng pangungutya ng mga madla. Sa kabila ng mga pagpapahirap na iyon, umaawit pa rin sila ng papuri at malugod na tinanggap ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Narating nila ang daan na kung saan sila ay pinatay sa makasaysayang araw, Pebrero 5. Sa makasaysayang araw ng ito, tinanggap ni San Pedro Bautista ang sibat na tumapos sa kanyang buhay. Siya ang ating Patron. Matapang at dakilang tagapagtanggol ng Katolikong pananampalataya.

At simula noong taong 2017, sa patnubay ni Rev. Msgr. Melecio Verastigue, pinasimulan ang isang sayaw alay kay San Pedro Bautista. Ito ay tinawag na INDAK PUGAY. Isang sayaw ng pagbibigay pugay sa kadakilaan ng patron ng parokya.

Read less...


Candle Festival 2019 Highlights

Videos: Renric Studio & Harmonic Motions


Street Dancing 2019


Indak Pugay


Kandelawan 2019


Float Parade 2019