Pagbati ng Kapayapaan at Kasiyahan sa Pagdiriwang ng Eid al-Adha mula sa LGU Candelaria, Quezon.

Malugod naming ipinapahayag ang aming pagbati ng kapayapaan at kasiyahan sa lahat ng mga kapatid na Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha sa Candelaria, Quezon. Bilang kasapi ng komunidad, lubos naming ipinagdiriwang ang araw na ito kasama ninyo. Sa pamamagitan ng espesyal na pagdiriwang na ito, ibinabahagi namin ang malasakit at pagmamahal sa inyong kultura at paniniwala.