Inaanyayahan po ang lahat ng Civil Society Organizations dito sa ating Bayan ng Candelaria na magparehistro at magpa-accredit. Ito po ay bukas sa lahat ng organizations dito sa ating bayan, Maaari po lamang na makipag-ugnayan sa Candelaria People’s Council (CPC) Office o sa MPDC Office upang mag-fill up ng form hanggang July 30, 2019 or sa link na ito;

Form Link:
LGU Candelaria Civil Society Organization Pre-Registration

Update: (July 31, 2019)

Not yet on the list? Do you want your organization to be recognized? Do you want to be partners of the LGU Candelaria? Please proceed to the MPDC office at the Candelaria Municipal Building or pre-register thru the following link:

Form Link:
LGU Candelaria Civil Society Organization Pre-Registration