LIBRENG-KASALANG BAYAN 2023
FEBRUARY 14, 2023

Ang Tanggapan ng Taga-Talang Sibil (Local Civil Registry Office) ay magdaraos ng taunang Libreng-Kasalang Bayan sa pamumuno ng ating Kgg. Mayor George “Ogie” D. Suayan.

Sa lahat na nagnanais na makipag-isang dibdib ay mangyari lang pong makipag-ugnayan sa tanggapan ng Local Civil Registrar, Tel. No. 585-8775.

Maraming salamat po.

#GarantisadongSerbisyo
#BayangMasaya