PABATID!

Para sa mga A1 – WORKERS IN FRONTLINE HEALTH SERVICES na nabakunahan na ng 1ST DOSE ito po ang schedule ng pagbabakuna para sa inyong 2ND DOSE.

Sa mga A1 – WORKERS IN FRONTLINE HEALTH SERVICES KAILANGANG DALHIN ANG INYONG VACCINATION CARD sa vaccination center.

Kung mayroon pong mga katanungan maari pong tumawag sa RHU sa telephone number 585-4205.