Noong nakaraang Lunes (Disyembre 23, 2019), personal na nagpunta ang ating Mayor Macario D. Boongaling upang alamin ang kalagayan ng mga biktima sa sinasabing “Lambanog Poisoning” siniguro nya sa pamilya ng mga biktima ang agarang aksyon ng lokal na pamahalan sa imbestigasyon ng nasabing insidente, kasabay nito ay ang pagbibigay ng personal na tulong pinansyal sa pamilya ng biktima.