“PAMANA NG 144 NA TAON,

HUMUHUBOG SA SUSUNOD NA PANAHON”

144th Araw ng Candelaria Celebration
August 3-6, 2023

SCHEDULE OF ACTIVITIES