Candelaria Municipal Police Station
SRB Candelaria Quezon Alumni Association
Vice Mayor George Suayan

“Operation Gift Giving”

Huli ka! Dahil sa kumpleto ka sa papeles ng motor, lisensiya at uniform ikaw ay binibigyan ng pamaskong handog mula sa kapulisan!